Dette er eub sin arkiverte nettavis
For å gå til den nye nettavisen
Trykk her

Her kan du søke etter gamle artikler

Send inn minneord
Ønsker du å hedre noen som har gått bort?
Anbefalt lengde på minneord er maksimalt 2000 ord. Vi ber om at minneord inneholder opplysninger om avdødes alder og dato for når avdøde gikk bort. Vi forbeholder oss retten til å forkorte og redigere innsendte manuskripter. Vi anbefaler også at minneord skrives i omtaleform.

Du kan også kontakte oss på telefon 63 92 27 00 eller e-post oss@eub.no.
Minneord Anbefalt lengde på minneord er maksimalt 2000 ord. Vi ber om at minneord inneholder opplysninger om avdødes alder og dato for når avdøde gikk bort. Vi anbefaler også at minneord skrives i omtaleform.
 
Filformater Vi forbeholder oss retten til å forkorte og redigere innsendte manuskripter.
 
Tidsfrister Frist for innlevering:
Ingen. Minneord publiseres fortløpende.