Planen sier at man skal ta « … hensyn til den framtidige utviklingen gjennom å bevare Eidsvoll sentrums identitet med dets landskapstypologi, kulturmiljø og kvartalsstruktur/gatenett.»

Det står så i «beskrivelser» side 21: pkt. 8.1.

Hele områdeplanen finner du her (lenke til Eidsvoll kommune) Høringsfrist 11. januar 2019.

Nyttig formulering

Dette er en nyttig formulering for dere lokalpolitikere om dere trenger å begrunne overfor sentrale og regionale myndigheter at fortettingen må dempes i Eidsvoll sentrum. Det gjelder vel først og fremst byggehøyder, som det har vært mange protester mot. Fylkesmannen krever høy arealutnyttelse, men ikke på bekostning av Planens intensjon som fylkesmannen har godkjent.

LES OGSÅ: Bjørn Dæhlie vil bygge boliger på fylling i Vorma

Jeg var på siste møte i Hovedutvalg for Næring, Plan og Miljø 23. oktober 2018. Det mest oppsiktsvekkende på dette møtet, synes jeg, var innstillingen fra administrasjonen og vedtak som ble gjort og som lyder slik: «Skjoldnestangen, i foreliggende planforslag vist som VAA1, revideres iht. forelagte skisse og konsekvensutredes.»

Vedtaket er i klartekst, men det synes jeg ikke innstillingen fra administrasjonen er.

Vil dere som skal bestemme (politikere) kunne trenge gjennom språkbruken og ta inn over dere hvilke konsekvenser dette forslaget har for Sundet?

HVEM ER DET POSITIVT FOR?

Teksten administrasjonen har laget som saksframlegg for å begrunne denne revideringen er fremmedgjørende. Det er som om noen prøver å gi meg nye begreper: «åpnet for vurdering av», «bedre avslutning», «ser nytten i», «bedre avslutning av Sundet ved eksisterende fylling», «bedre planlagt område i sin helhet», som noe ubetinget positivt. Spørsmålet er hvem det er positivt for?

Vi sitter igjen med et inntrykk av at «oppgradering av grønnstrukturen», «gi tilgang til elva», «god tilgang til nærmiljø» er betinget av at det bygges høye boliger på Skjoldnestangen.

Jeg får lyst til å kommentere begreper i saksframlegget til administrasjonen og samtidig si min mening om forslaget og bidra med det jeg vet og tror.

ÅPNER OPP FOR BOLIGBEBYGGELSE

«Nytt område Skjoldnestangen

I foreliggende planforslag ble dette område, felt VAA1, regulert til Friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone.»

Dette planforslaget, altså det første, er det jeg ønsker å beholde. Det er også viktig å ta i betraktning at strandstrekninger ikke må tillates nedbygd.

«Det ble i reguleringsbestemmelsene, ved detaljregulering, åpnet opp for vurdering av boligbebyggelse innenfor formålet,»

Detaljregulering bør finne sted etter at man har lagt føringer gjennom områdereguleringsplanen.

Håper dette innspill ikke er at smart grep for å komme først i løypa, utbyggere på Skjoldnestangen får komme i gang før det skjer i Wergelandskvartalet. Ordlyden åpnet opp for vurdering betyr vel enkelt og greit at det skal bestemmes/avgjøres/ tas stilling til/besluttes. Boligbebyggelse innenfor formålet er mitt hovedanliggende. Jeg mener hele denne fine tomten må være offentlig.

«forutsatt at det da blir konsekvensutredet.

I etterkant av 1.-gangsbehandling av planforslaget, har administrasjonen hatt dialog med utbygger og grunneier av en eiendom i evja på Skjoldnestangen, som har konkrete planer for området.»

Heldigvis eier kommunen fortsatt parkeringsplassen her. Utbygger og grunneier av området, som foreløpig er under vann, er Bjørn Dæhlie. Han har mange konstruktive forslag for området ved Skjoldnestangen, synes jeg. Han og hans medarbeidere er kreative og dyktige. Det viser allerede det han har gjort i forbindelse med stasjonsområdet. Hans planer for videreutvikling av dette området på vestsiden av Vorma ser lovende ut. Hotell og festlokaler er bra å ha her med en fantastisk utsikt oppover elva mot Ninabben.

At han eier fine tomter på denne siden av elva og blir gitt tillatelse å bygge i strandsonen her og er flink til å utvikle disse områdene, må ikke bety at han også skal få kjøpe den andre fine tomta i Sundet som ligger ved vann. Den må tilhøre oss alle.

IKKE TIL Å FORSTÅ

«Administrasjonen ser nytten i å jobbe med en bedre avslutning av Sundet ved eksisterende fylling,»

En bedre avslutning av Sundet er ikke til å forstå. Hva er det administrasjonen vil ha oss til å mene og tro? Kan det være et slags bidrag til landskapstypologien som planen skal ivareta?

«og et bedre planlagt område i sin helhet, noe det også stilles krav om i reguleringsbestemmelsene.»

Ja nettopp som i reguleringsbestemmelsen som har som intensjon at planen skal legge vekt på å bevare det landskapsmessige og fortetting må ikke skje på bekostning av det. Et bedre planlagt område i sin helhet: … her ville det være fint å spille på lag med utbygger for B2.

Andre kommuner har delt på kostnadene til utvikling av friområde som ligger nær nye boligområder. Bjørn Dæhlies B2-område vil dra stor nytte av et slikt samarbeid og jeg har stor tro på at han har spennende ideer for utvikling av et offentlig flerbruks Skjoldnestangen og av utvikling av friområder på andre siden av Evja i tillegg.

En viktig forutsetning

«Området ligger ved inngangsporten til Eidsvoll sentrum, og har en god tilrettelagt infrastruktur med tanke på både tilkomst med både bil og sykkel/gange.»

Det skal være både sikkert og visst. Fotgjengerundergang til planlagt parkeringshus er allerede på plass. En viktig forutsetning for et stort kulturhus og for store arrangement utendørs.

«Området ligger sentrumsnært og nær offentlige tjenester. Parkering sees her i sammenheng med resten av sentrum, og foreslås også regulert under felt B2, i tråd med Fylkeskommunens anbefaling. Sentrumsnær bebyggelse vil gi mindre transport, og utbygging vil medføre en oppgradering av grønnstrukturen.»

Grønnstrukturen kan oppgraderes like godt uten boligutbygging her.

«og gi bedre tilkomst til elva.»

Tilkomst til elva er heller ikke betinget av boligbygging.

«Det er god tilgang til nærmiljø, og ingen registrerte områder for friluftsliv eller lekeareal går tapt.»

Ei heller uten boligbygging.

DEPONI FOR SNØ

«Konsekvenser er at deponi for snø må lokaliseres en annen plass, nærhet til Vorma gjør at naturhensyn må gis ekstra oppmerksomhet,»

Snødeponi – denne utfordringen kan utsettes helt til kommunen får råd å bygge kulturhus.

«og ved realisering må det gjøres grenseavklaringer.

På bakgrunn av dette har administrasjonen sett på potensiell regulering av område:»

HARMONISKE OG VARIERTE BOLIGFELT

Når man ankommer Sundet sørfra over kjørebrua i dag, blir det første man ser til høyre Kastellet og Vormvikåsen, harmoniske og varierte boligfelt som ikke gjemmer bort terrenget. Innerst i evja, nede ved vannkanten, et lite hvitt hus med stort grøntareal rundt, et positivt bidrag til dette førsteinntrykket.

Videre ser en til venstre Rådhuset med luft omkring seg, pent plassert i terrenget.

Boligblokker på opptil 8 etasjer på Skjoldnestangen på BS2 og boligblokker på opptil 6 etasjer på BKB1 vil skjule Vormvikåsens og evjas landskapstypologi.

I området øst for reguleringsområdet ligger det, høyt oppe, noen gule hus i rekke som, etter mitt skjønn, passer inn i planens intensjon. Kommer det blokker som er nesten like høye eller enda høyere enn blokkene foran disse, blir det feil. Det svekker planens intensjon.

LES OGSÅ: Trakk innsigelser: – Det er opp til kommunen selv å bestemme utviklingen i Sundet

Tilgang til friområder

Vel er det så at alle får adgang til den biten som er lagt ut som friområde, men et friområde like i husveggen til en boligblokk inviterer ikke til hverdagsbruk. Administrasjonen har tatt høyde for det ved å bestemme at 1. etasje ikke skal ha boliger, men allikevel …

Jeg ønsker at Skjoldnestangen fortsatt skal være en offentlig plass, og at den i framtiden vil bli plassen for bygdas kulturhus. Behov for stort kulturhus øker etter hvert som de planlagte boenhetene blir bebodd.

Bare Rubis-området og kvartalsstrukturen i sentrum vil i løpet av en 20-årsperiode ha i underkant av 1000 boenheter, iflg. siste prognose.

Hvis det åpnes opp for å gi tillatelse til å bygge boliger på Skjoldnestangen, vil det vanskelig la seg kombinere med et stort kulturhus her som kan være tilpasset Sundets landskapstypologi.

Spent på høringssvarene

Jeg er spent på å lese alle høringssvarene fra politikere, tiltakshavere, foreninger og innbyggere. Jeg ble veldig imponert over engasjementet ved forrige høring. Denne gangen vil høringssvarene bli tilgjengelige for oss alle umiddelbart etter høringsfrist 11. januar.

Jeg er også veldig spent på hva som skal skje i hovedutvalg, formannskap, og kommunestyre, som møter henholdsvis 15., 22. og 29. januar.

LES OGSÅ: – Sundet preges av bakgårder og forfall

Klikk for kommentarer
Vi inviterer deg til å dele informasjon, argumenter og synspunkter. Vi ønsker fullt navn, noe som gjøre det mer interessant for andre å lese det du skriver. Vi vil ikke ha trakassering, trusler eller hatske meldinger på våre nettsider. Falske profiler blir utestengt. Vi setter pris på at du holder en saklig og respektfull tone. Husk at mange leser det du skriver. Vennlig hilsen redaksjonen. Les mer om vår moderering ->her
Facebook-kommentarer:

Våre journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.