De eneste som ikke viste respekt for Norge og norske verdier var hitreiste kommunepolitikere fra Pakistan. De fungerte som shariapoliti. SIAN sin menneskerettsaktivisme har falt Berit R Ruud tungt for brystet. Hun fremsetter et stort knippe uriktige påstander som ikke kan få stå ukorrigert.

Ruud hevder SIAN sprer ondskap. Realiteten er at vi informerer om en importert ondskap som er fundamentert på en religiøst bestemt «oss og dem» tenking, som pålegger de troende å hate oss, og som er klart nyrasistisk.

Ruud kobler terroristen i Bærum til SIAN: Det er drøyt. Ingen andre enn han er ansvarlige for hans valg. Følger vi Ruuds logikk er vestlige frihetsverdier avskaffet på et blunk. Ruuds eneste treffsikre observasjon i hennes innlegg er at gjerningsmannen trolig er gal.

Ruud hevder SIAN er dømt etter rasismeparagrafen. Påstanden er uriktig. Dersom påstanden hadde vært sann, ville det ikke endret på vår rett til å utøve våre menneskerettigheter i det offentlige rom. Ytringsrett har vi alle. Man mister ikke borgerrettigheter / menneskerettigheter om man dømmes for hatkriminalitet. Voksne mennesker burde vite slikt.

Ruud fremsetter en ny usannhet, idet hun hevder SIAN har truet en politiker. Hun er ikke konkret. Dette er kafkaadferden til de totalitære meningsfascistene som Ruud er en del av. Fremsett uspesifiserte udokumenterte påstander. Umulig å forsvare seg mot. Nedrig.

At folkeopplysningsstanden kunne ha utartet seg uten shariapolitiet kan Ruud ha rett i. Det er ikke uvanlig at De Uintegrerbare går over streken. De er ikke vant til islamkritikk fordi det er forbudt i deres ufrie kultur. Det betyr ikke at vi skal fire på våre frihetsverdier.

Ruud fremsetter enda en usannhet, idet hun hevder vi prøvde å tenne på en koran. For det første; Hvis jeg prøver å tenne på en koran, da brenner den opp. SIAN har aldri brent en koran. Våre tilrop var informasjon til norsk ungdom om at de ikke hadde plikt til å la seg herse med av shariapolitiet, som krenket de unges menneskerettigheter. Jessheim standen er dokumentert på vår videokanal. Er det ingen grense for hva Ruud kan få seg til å si offentlig?

Ruud problematiserer at vi hadde flagg og «militær holdning». At noen er rake i ryggen er nok nytt for dem som viste sine krumme rygger for SIAN. At noen er glade i landet sitt bør ikke ansees som en negativ egenskap.

Ruud vil erklære kommunen «rasismefri». Det er like effektfullt som all den andre varme luften hun baserer sitt univers på. Dydssignalisering og føleri fullstendig frikoblet fra juss og fakta. Hele Norge er allerede en rasismefri sone ifølge straffeloven.