Strategiplan for læringsutbytte i Ullensaker-skolen ble første gang vedtatt i kommunestyret for perioden 2013-2016, og ble senere rullert for perioden 2015–2018. Intensjonen med å etablere strategiplanen var å øke læringsutbyttet for elevene i grunnskolen i Ullensaker kommune. Planen danner grunnlag for systematisk arbeid i Ullensaker-skolen og beskriver mål og tiltak for å oppnå mer læring for alle. Alle tiltakene i strategiplanen er godt forankret i forskning om hvordan elevene lærer best.

Som folkevalgt lokalpolitiker vil et naturlig spørsmål å stille seg være: «Hvordan kan elevene få et bedre utbytte av ressursene som settes inn for at de skal lære?». Gjennom å bevilge penger er det vi politikere som gir administrasjonen det handlingsrommet de trenger for å sette i verk tiltak som fører til at hver enkelt elev utvikler seg optimalt faglig og sosialt. Dette krever en god dialog mellom politikk og administrasjon slik at vi politikere kan foreta godt informerte beslutninger. Ullensaker-skolens strategiplan bygger på forskning på «det som virker», og det har gjort det enklere for meg som folkevalgt politiker å prioritere de rette tiltakene – de som har effekt på elevenes læring.

Videre har strategiplanen sikret administrasjonen, skoleledelsen og lærerne i Ullensaker-skolen langsiktighet, forutsigbarhet og arbeidsro til å gjennomføre disse tiltakene i praksis, mens vi som skolepolitikere må holde oss i ro frem til neste rullering. I sum har dette gitt tydelige resultater ved at elevenes læringsutbytte i Ullensaker-skolen har økt vesentlig i perioden 2013–2018.

Nå er det foretatt en mindre rullering av strategiplanen for perioden 2018–2020. Nødvendige endringer er gjort for å tilpasse planen endringer i opplæringsloven, innføring av nytt læreplanverk med overordnet del, endringer i lederstrukturen på SB-området, og økt satsing på digital kompetanse i Ullensaker-skolen. De viktigste endringene i planen er som følger:

Et uttalt mål i strategiplanen er at Ullensaker-skolen skal øke elevenes læringsutbytte til et høyere nivå enn det levekårsindeks og foresattes utdanningsnivå tilsier. I den nye utgaven av planen er dette begrepet er utdypet for å sette det inn i en større sammenheng; godt læringsutbytte og gode grunnleggende ferdigheter i grunnskolen er en avgjørende faktor som en del av en livslang prosess, der det endelige målet er at elevene skal vokse opp til å bli en best mulig utgave av seg selv og delta aktivt i samfunns- og arbeidsliv som voksne.

I Ullensaker-skolen er vi opptatt av at alt vi gjør – fra politisk nivå, administrasjonen, skoleledelsen og læreren skal føre til optimal utvikling hos hver enkelt elev. All ledelse i Ullensaker-skolen skal virke helt inn i klasserommet!

Det er lagt til et eget fokusområde i planen som heter god tilpasset opplæring. Det er godt kjent at alle elever har rett på opplærings tilpasset sine forutsetninger. Likevel har en valgt å løfte frem en gruppe elever spesielt; elever med svært høye forutsetninger for læring – på fagspråket kalt elever med stort læringspotensial. Tradisjonelt har nok forestillingen vært at dette er de «flinke» eller «høytpresterende» elevene. Imidlertid kan den evnerike eleven utmerket godt innta rollen som klassens klovn, argumentasjonskonge eller lærerkorrektør. Det er derfor avgjørende at lærerne har god kompetanse på å gjenkjenne disse elevene samt gi de utfordringer som bygger opp under læringslyst og indre motivasjon da samtlige elever har krav på faglig opplæring på sitt nivå.

Vi som folkevalgte politikere satser mye på Ullensaker-skolen og det har gjort det mulig å gå til innkjøp av læringsbrett til alle elever og lærere. Det er derfor gjort nødvendige endringer i strategiplanen for å løfte frem denne viktige satsingen, og sikre at denne storstilte satsingen på digital kompetanse hos elever og lærere fører til økt læring hos elevene.

Ved å vedta disse endringene i strategiplanen sikrer vi som folkevalgte politikere administrasjonen en tydelig retning og et handlingsrom til å fortsette å utvikle Ullensaker-skolen til det beste for elevene. Neste steg vil være å utarbeide en strategiplan for et helhetlig læringsløp i Ullensaker kommune, der barnehage og grunnskole ses i sammenheng med videregående opplæring. Ved å sikre en «rød tråd» der også barnehagens rolle blir tydeliggjort og styrket bringer vi kommunene ett steg nærmere ett av de viktigste målene vi kan ha som kommune; nemlig at hvert enkelt barn skal vokse opp til å bli en best mulig utgave av seg selv!

HUSK: På torsdag 19.04 er det Ullensaker dag hvor alle som vil er invitert på rådhuset i Kong Rakne – hjertelig velkommen.

Klikk for kommentarer
Vi inviterer deg til å dele informasjon, argumenter og synspunkter. Vi ønsker fullt navn, noe som gjøre det mer interessant for andre å lese det du skriver. Vi vil ikke ha trakassering, trusler eller hatske meldinger på våre nettsider. Falske profiler blir utestengt. Vi setter pris på at du holder en saklig og respektfull tone. Husk at mange leser det du skriver. Vennlig hilsen redaksjonen. Les mer om vår moderering ->her
Facebook-kommentarer:

Våre journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.