Hans oppskrift er å se fullstendig bort fra alle overordnede retningslinjer fra Stortinget (hvor H, FRP, KRF og V utgjør flertallet) og stemme imot alle tiltak som kan fremme en positiv utvikling av bygda vår. Dette gjelder f.eks. oppfølging av FN’s klimamål, satsingen og bestemmelsene om bærekraftige byer og tettsteder og Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus.

Økonomi

De fleste kommuner synes nok de har en trang økonomi, og dette gjelder også Hurdal. Også her må vi forholde oss til de rammer som legges av Stortinget. Bortsett fra eiendomsskatt, har kommunene svært liten innflytelse når det gjelder inntektssiden i et kommuneregnskap.

Det er imidlertid grunn til å minne Hoel-Knai om at Hurdal kommune de tre siste årene har hatt et positivt netto driftsresultat, og at vi er i ferd med å bygge opp igjen fondene våre. Under økonomidelen av Kommunebarometeret for 2019 kom Hurdal på en 175 plass (en klar forbedring fra tidligere år), og dette må være bra for en kommune med lave rammeoverføringer. Hoel-Knai sier at Fremskrittspartiet har lagt fram budsjettforslag uten eiendomsskatt. Det han ikke sier at i budsjettforslaget for 2019 ville de redusere kjøp av tjenester med 3,8 mill. og avsette mindre til fond.

Dette hadde fått store konsekvenser for lovpålagte tjenester innen pleie- og omsorg og innleie av ekstrahjelp i forbindelse med sykdom og ferie. Mindre avsetting til fond reduserer mulighetene for nødvendig utvidelse av skolen vår.

Kommunale planer

Som det framgår av innlegget til Hoel-Knai ser han ikke behovet for kommuneplan og sentrumsplan. Fremskrittspartiet stemte imot begge disse planene. De avga heller ikke høringsuttalelser, og det ble ikke framlagt forslag til alternative vedtak. Det blir helt oversett at dette er sentrale krav for godkjennelse av all virksomhet som skjer i kommunen, og at uten disse planene vil all utvikling stagnere.

Vi ser jo allerede resultatet av det gode planarbeidet som er nedlagt. I Hurdal sentrum er Coop snart ferdig med nye butikk, og Aas og Nordahl AS har solgt 17 av 20 leiligheter i det første byggetrinnet. De ser et stort potensiale for videre utbygging, og ønsker å bygge ytterligere 20 leiligheter i byggetrinn 2.

På området til Flaen er den nye fabrikken til Termowood snart klar for oppstart, og dette vil skaffe mellom 30 og 40 nye arbeidsplasser til bygda.

Kommunale avgifter og spredt boligbygging

Fremskrittspartiet vil ha mere spredt boligbygging og lavere kommunale avgifter. Dette er en meget vanskelig kombinasjon. Det er enighet om at de kommunale avgiftene i Hurdal ikke bør bli høyere enn dagens nivå, og Venstre har i år lagt fram et forslag i kommunestyret om dette. Dette ble enstemmig vedtatt. Skal vi lykkes med dette, er det viktig med flere å fordele utgiftene på, og at investeringene holdes på et lavest mulig nivå. Det er også en forutsetning at det meste av framtidig boligbygging skjer i sentrum. I gjeldene kommuneplan er det for øvrig muligheter for utbygging av 208 boenheter utenfor det som omfattes av sentrumplanen (grønn grense). I tillegg kommer en eventuell utvidelse av Økolandsbyen.

Det er også nødvendig å minne Hoel-Knai om at kommunale avgifter vedr. vann, avløp, renovasjon mv. ligger innenfor det som kalles selvkostområdet, og som et enstemmig kommunestyre (inklusivt FRP), har bestemt at i sin helhet skal betales av de innbyggerne som benytter disse tjenestene.

Gjennom å utvise samfunnsansvar, helhetlig forståelse og gode politiske vedtak, vil Venstre bidra til å fortsette det gode samarbeidet for videre utvikling av kvalitative tjenester til innbyggerne. Hurdal skal være et godt sted å leve – hele livet.

Klikk for kommentarer
Vi inviterer deg til å dele informasjon, argumenter og synspunkter. Vi ønsker fullt navn, noe som gjøre det mer interessant for andre å lese det du skriver. Vi vil ikke ha trakassering, trusler eller hatske meldinger på våre nettsider. Falske profiler blir utestengt. Vi setter pris på at du holder en saklig og respektfull tone. Husk at mange leser det du skriver. Vennlig hilsen redaksjonen. Les mer om vår moderering ->her
Facebook-kommentarer:

Våre journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.