Men islam er like mangefasert som Bibelen er. Å basere islamforståelse på militante og konservative gruppers ideologiske syn blir helt feil og historieløst. For den islamske teologi er i fundamentet demokratisk og menneskerettsorientert.

Koranen og også Bibelen blir tolket forskjellig og meninger eller handlinger utført av små menneskegrupper med militant syn eller svartsyn, kan ikke derfor sies å være representativ for religionene!

Igjen blir jeg urettmessig beskyldt for usannheter av Thorsen! Selvfølgelig har du truet Ahmad! Jeg har snakket med ham og SIAN er meldt til KRIPOS for hatefulle nettytringer etter paragraf 185 i Straffeloven! Referansenummeret er 8368 og 8369! Har du fått nok bevis og kan stoppe nå?!!

Det er også helt korrekt at dere prøvde å tenne på Koranen for å provosere de utenlandske ungdommene. Men politikere og politi fikk roet ned, ungdommene forsvant – og da var det ikke lenger grunnlag for å brenne den!

Men dere har vel lenge fantasert om å sette fyr på Koranen, eller hvordan var det i Drammen da boka ble kastet i bakken?

Usant og tendensiøst er heller ikke mitt utsagn om at dere sprer både hat, frykt og splittelse! SIAN og meningsfellene på nettet skremmer vekk sine meningsmotstandere, «hatet fikk meg til å tie», samfunnsdebattanter frykter mobbing og trusler. Dere uttaler at muslimene er «seksualforbrytere, drapsmenn, terrorister» - slik å stemple en hel folkegruppe er nok til å anmelde organisasjonen!

SIANs ideologi gir grobunn for fremmedgjøring og høyreekstremisme, og det er ikke for ingenting at regjeringen lager en nasjonal handlingsplan mot muslimhat og rasisme!

DIN virkelighetsbeskrivelse, Thorsen, er så usann, ubehagelig og guffen som det går an å bli! Dine utsagn vil jeg skjerme meg mot, de gjør meg kvalm! Jeg har gitt deg tydelig beskjed om at de samsvarer verken med vanlige erfaringer hos folk eller i teologien. Ingen ønsker kriminelle bander, verken utenlandske eller norske, men det er ingen overvekt av muslimer i norske fengsler. Der er det Norge og helt andre land som topper statistikken!

Jeg kommer ikke til å være taus når det gjelder SIAN og deres virksomhet! Men jeg anser polemikken med deg for å være avsluttet!