• TRAFIKK: Harald Espelund (Frp) om parkering og trafikk i Jessheim sentrum. Arkivfoto: Bjørn Inge Rødfoss

Hvilken biltrafikk bør en unngå å føre inn mot sentrum for å bygge opp om Jessheim som kommune- og handelssenter, og hvilken trafikk bør vi unngå å føre inn mot sentrum? Det er sentrale problemstillinger i forslaget til «Mobilitets- og byutviklingsstrategi for Jessheim» som nå er ute på høring.

Avhengig av bil

I forslag til fremtidig planleggingshierarki fremmes det en rekke forslag til tiltak hvor gående og syklende skal få en langt høyere prioritet enn kollektivtransport og privatbil.

Det kan være vel og bra, men det følges bare delvis opp i forslag til tiltak. Men vi må ikke glemme at dette området fremdeles er og vil være avhengig av bil.

Detaljhandelen i sentrum

Jessheim har, i motsetning til mange andre kommunesentre, lykkes i å beholde en stor del av detaljhandelen i sentrum. Det er grunn til å tro at dette vil vedvare. Det vil medføre at det fortsatt må være en betydelig trafikk med privatbiler til og fra sentrum.

Befolkningsvekst i kommunen og fortetting i Jessheim sentrum innebærer en tilsvarende naturlig økning i trafikken til og fra sentrum. En del av biltrafikken er imidlertid unødvendig.

Det jeg savner er en vurdering av mulighetene for å redusere privatbiltrafikken til sentrum for biler som primært kommer til Jessheim for at fører og passasjerer skal videre med tog. Parkering av disse bilene, er biler for reisende med jernbanen som i dag beslaglegger store områder vest for Hovedbanen og hvor det meste av trafikken til og fra foregår i rushtiden.

Parkering øst for jernbanen

Dagens innfartsparkeringsområde foreslås blant annet erstattet av parkering øst for jernbanen rett nord for Tverrvegen. Dette er så vidt jeg kjenner til ikke drøftet med den største grunneier i området og vil fortsatt føre til at flere hundre biler i rushtidene må inn til sentrum for at fører/passasjerer skal videre med tog.

Er dette noe som er ønskelig å videreføre?

Strategiplanen inneholder så langt jeg har registrert ingen forslag til noen annen parkeringsløsning for innfartsparkering.

Dette kan skyldes at de som har utarbeidet planen har avgrenset planarbeidet til en sirkel med en kilometers radius fra Jessheim stasjon. Dermed har de fraskrevet seg mulighetene for å se på tiltak utenfor denne sirkelen som kan redusere privatbiltrafikken inn til sentrum.

Det vanlige er at byer legger til rette for pendlerparkering utenfor sentrum.

I Mobilitets- og byutviklingsstrategiplanen i Ullensaker gjør man det motsatte.

Ullensaker kommune har imidlertid selv ifra 2009 enstemmig politisk vedtatt:

«Ny stasjon Nord for RV 174 må etableres som innfartsparkering, perrongen må ferdigstilles før 2012».

Ullensaker kommune har her for å være i forkant av utviklingen og foreslått å etablere en innfartsparkering med stor kapasitet og en ny stasjon øst for Hovedbanen rett nord for der banen går i bru over fylkesvegen.

Fremtidsrettet vedtak

Vedtaket i 2009 om en større og lett tilgjengelig innfartsparkering utenfor sentrum var et fremtidsrettet vedtak som allerede ville avhjulpet miljømessige og trafikale utfordringer, blant annet i sentrum.

Dette vedtaket er videreført flere ganger. Område for stasjon og parkering er lagt inn i gjeldende kommuneplan.

Gjennomføring av dette prosjektet samtidig som innfartsparkering fjernes fra sentrum vil daglig kunne redusere biltrafikk til og fra Jessheim sentrum i rushtiden med mange hundre biler.

Effektiv busspendel

Det vil også øke fremkommeligheten for busser inn og ut av sentrum. I tillegg vil det blant annet styrke trafikkgrunnlaget på Hovedbanen og kunne bidra til en meget effektiv busspendel mellom Hovedbanen og Gardermobanen gjennom Gardermoen Næringspark, som blir norges største næringspark.

Videre eksisterer det allerede et stort behov for en ny jernbanestasjon her for å håndtere den allerede etablerte næringsvirksomhet i området rundt LHL sykehuset og den økende sysselsetting i Gardermoen Næringspark.

Ny stasjon og innfartsparkering burde allerede vært på plass for lenge siden.

Vedtaket i 2009 tilsier at lokale politikere i Ullensaker kommune lenge har sett behovet for ny innfartsparkering i kommunen. I takt med befolkningsøkningen etter 2009 har behovet for innfartsparkering så vel som behov for å få reisende over på kollektive løsninger økt.

I et innlegg i Romerikes Blad den 19. september 2018 peker fylkespolitiker Jan Sandal (AP) på at «Arbeiderpartiet fortsatt var utålmodige i forhold til innfartsparkering i Akershus, og stilte et betimelig spørsmål om «hvor lenge skal vi vente?». Selv om ingen er tjent med at reisende må stå opp tidlig eller kjøre rundt for å finne ledig plass, blir økning av antall plasser for innfartsparkering ikke prioritert. Veksten i antall plasser ligger langt under måltallet»

IKKE FULGT OPP LOKALT

Oppstart av planarbeidet for Nordby Park med nye Nordby stasjon og innfartsparkering er forsøkt igangsatt ved flere anledninger. Sentrale politikere har gitt sin tilslutning til prosjektet Nordby Park i Nasjonal Transportplan. Allikevel har det lokale politiske flertallet så langt ikke fulgt opp sine tidligere prioriteringer om igangsetting.

Behandlingen av Mobilitets- og byutviklingsstrategi for Jessheim og rullering av kommuneplanen som også forestår, gir en mulighet til nettopp å komme i gang med et tiltak som helt klart vil gjøre Jessheim til et triveligere sted å bo, handle og arbeide.

Målsettingen vil det være lett å slutte opp om, med mål og retning. Partiene må også følge opp og sikre igangsetting.

Hvilket av partiene er det som ønsker å gå imot sine tidligere vedtak?

Klikk for kommentarer
Vi inviterer deg til å dele informasjon, argumenter og synspunkter. Vi ønsker fullt navn, noe som gjøre det mer interessant for andre å lese det du skriver. Vi vil ikke ha trakassering, trusler eller hatske meldinger på våre nettsider. Falske profiler blir utestengt. Vi setter pris på at du holder en saklig og respektfull tone. Husk at mange leser det du skriver. Vennlig hilsen redaksjonen. Les mer om vår moderering ->her
Facebook-kommentarer:

Våre journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.