Hva er den faktiske økonomiske situasjonen i Ullensaker akkurat nå?

Hovedkonklusjonen i meldingen er i år som i fjor at Ullensaker kommune går fremtiden i møte med større kostnader enn inntekter. Totalt har kommunens brutto utgifter i perioden økt med 647 mill kr, eller 30,5 %. Dette gir en gjennomsnittlig årlig økning på 7,6 %.

Tilsvarende har inntektene økt med 518 mill kr, eller 23,4 %.

Det er altså en betydelig høyere økning i utgiftene enn i inntektene. 

Det er finanskostnadene som øker mest av utgiftene, med 33,6 % økning i perioden og er betydelig høyere enn gjennomsnittet av kommuner i Kostragruppe 13 slik som Lørenskog og Oppegård og landet ellers. Og Ullensaker er nå blant de dårligste kommunene innen helse og økonomi.På behovet for kommunale boliger for de vanskeligstilte ligger vi godt under landsgjennomsnittet og dette skal løses på andre måter enn kun kjøp av kommunale boliger, bla. med leie fra det private markedet og ved avtale med private utbyggere.

I tillegg er «gjengs leie» innført fra 01. juni der kommunen bruker det private leiemarkedet for å få økning i leie inntekter fra de vanskeligstilte som har behov for kommunale boliger.

Ullensaker har en kraftig befolkningsvekst som ikke kompenseres tilstrekkelig for i kommunens frie inntekter. Kommunens totale gjeldsnivå utgjorde 100.752 kroner pr innbygger i fjor og vil tilsvare 151.000 kr pr innbygger etter de allerede vedtatte investeringer innen utgangen økonomiske planperioden.

Skatt i snitt av landsgjennomsnittet har siden 1998 falt med omtrent ett %-poeng hvert år utenom 2016. Perspektivmeldingen sier at det på nåværende tidspunkt er vanskelig å si noe sikkert om denne utviklingen vil fortsette.

Skatteinntektene i 2019 er budsjettert til 1,165 mrd kr, men utviklingen så langt i 2019 tilsier skatteinntekter på 1,14 mrd kr, det vil si 25 millioner kroner mindre enn budsjettert.

I tillegg har driften har vært så høy at det har vært nødvendig å bruke av disposisjonsfondet; altså frie midler for å finansiere drift og at det har vært en vesentlig økning i finanskostnadene som følge av lånefinansierte investeringer. Ullensaker kommune har lavere frie inntekter enn landsgjennomsnittet og sammenlignbare kommuner.

Vi har ved inngangen til 2019 et disposisjonsfond på 140 millioner kr. Dersom det ikke gjøres grep for å endre den økonomiske utviklingen vil disponible fond bli brukt opp innen par-tre år, og det er sannsynlig at kommunen vil bli registrert på ROBEK-listen.

Oppsummerende om dagens utfordringsbilde:

  • Inntektene er lavere enn kostnadene
  • Høy investeringstakt gir høye finanskostnader
  • Driftskostnadene er for store
  • Fallende skatteinntekter pr skattyter
  • Befolkningssammensetningen endrer seg i ugunstig retning i form av flere og flere eldre

(Kilde: Perspektivmelding 2020-2039)

Dette betyr alvorlige kutt i velferdstjenester for vanlige folk, som barnehager, skoler, miljø, samferdsel, helse og omsorg.

Det er en fallitterklæring mot innbyggerne å si at kommunen bestemmer «ovenfra-og-ned». Folkestyre handler alltid om å bygge samfunn «nedenfra og opp». Og dette poenget illustrerer egentlig meget godt hvordan kommunen har blitt styrt de siste 20 årene. Det sier seg selv at Ullensaker ikke kan vokse, og samtidig kutte. Og penger vokser ikke på trær. Derfor er en økonomisk omfordelingspolitikk, som tar vare på de mange og ikke de få, nødvendig fordi tjenester som grunnskole, barnehage, kommunehelse, pleie og omsorg, barnevern og sosialhjelp er og skal være et offentlig ansvar.

Årets kommunevalg er derfor mer viktigere enn noensinne fordi det handler om mennesker, ikke markeder. Vi i SV vil ikke kutte i viktige offentlige tjenester, men heller øke inntektene ved:

  • Utnytte inntektspotensialet, herunder å innføre næringsskatt på eiendom på eie og ikke leie. Således kan vi redde Kløfta bibliotek, Mogreina skole, Nordby og Vesong ungdomsskole samt gi alle eldre en god helse- og eldreomsorg.
  • Stille strengere krav til utbyggere og planlegge for økt kvalitet på det som bygges av teknisk struktur og anlegg, boliger og tjenester for slik å tiltrekke oss innbyggere med høyere utdannelse og høyere skattbar inntekt samt bedre helse.
  • Ny-investeringene må betydelig ned.

Dersom vi ikke øker inntektene må vi kutte i tjenestene. Så enkelt er det. Og jeg tror at de færreste vil det.


Klikk for kommentarer
Vi inviterer deg til å dele informasjon, argumenter og synspunkter. Vi ønsker fullt navn, noe som gjøre det mer interessant for andre å lese det du skriver. Vi vil ikke ha trakassering, trusler eller hatske meldinger på våre nettsider. Falske profiler blir utestengt. Vi setter pris på at du holder en saklig og respektfull tone. Husk at mange leser det du skriver. Vennlig hilsen redaksjonen. Les mer om vår moderering ->her
Facebook-kommentarer:

Våre journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.