Trøen mener at alle barn skal ha mulighet til å delta i fritidsaktiviteter og å være med i fellesskapet samme hvor mye foreldrene måtte ha i lommeboka. 

– Hvis det er 100 familier som er fattige, er det i alle fall 200 barn, trolig flere, som vokser opp i fattigdom. Det kan vi ikke akseptere, sier stortingspolitikeren for Høyre.

– DET FINNES ORDNINGER

Trøen roser frivillige som tar tak i problemet og gjør en innsats.

– Men jeg synes det er problematisk at det er frivilligheten som har avdekket at vi har så mange fattige i Eidsvoll. Frivillighet er et stort gode, men her har også kommunen et ansvar. Den må ta grep. Det finnes flere statelige midler som kommunen kan søke på, og dette er tilskudd som bør være kjent for kommunen. Meg bekjent har ikke Eidsvoll søkt på slike støtteordninger. Med de forholdsvis store levekårsutfordringene Eidsvoll har, forventer jeg nå at kommunen blir å finne på søkerlisten. Regjeringen har satset på å forhindre barnefattigdom ved å avsette store tilskuddsordninger, i tillegg til mange mindre ordninger, sier Trøen.

– Hva betyr det for barn å bli stående utenfor fordi familien ikke har råd til deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter?

– Det er kjempeviktig at alle får være med. Ingen skal blir stående utenfor fordi familien ikke har penger til å betale for eksempel kontingenten. Kommunen må nå ta ansvar for disse barna. Dette er forebyggende arbeid på høyt plan, mener stortingsrepresentanten, og legger til:

– Jeg forventer at kommunen søker på de tilskuddsordningene som finnes! Det må være politisk oppmerksomhet rundt temaet, særlig når det er barn med i bildet. Det er skambelagt å ha dårlig råd, og ingen skal måtte prioritere mellom mat og treningsavgiften.

NASJONALE TILSKUDDSORDNINGER

– Det er statlige, nasjonale tilskuddsordninger, som er en del av regjeringens strategi mot barnefattigdom og som som er en viktig del av fritidserklæringen. Den er et samarbeid mellom kommunene, frivilligheten og staten, og dette kan kommunene kan søke om, sier Trøen.

Til samarbeid mellom kommuner og frivillige organisasjoner, står det 193,4 millioner kroner i 2017 til disposisjon.

– I fjor ble 164 millioner fordelt på 498 tiltak og 139 kommuner. Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Tilskuddene forvaltes av BUFDIR, opplyser Trøen.

FIKK 120.00 I 2015

– Eidsvoll kommune søkte i 2015 om statlige midler mot barnefattigdom og fikk rundt 120.000 kroner som skulle benyttes til fritidsaktiviteter/kulturtilbud til barn/unge. Deler av pengene ble overført til bruk i 2016. I tillegg til de statlige midlene har også kommunen brukt egne midler, noe som var en forutsetning for å få tildelt tilskudd. Det betyr at det til sammen ble brukt rundt 150.000 kroner. Erfaringene har imidlertid vist at de kan være utfordrende å få kontakt med dem som har behov, sier assisterende rådmann i Eidsvoll, Marte Hoel.

– I 2017 har Hovedutvalg for oppvekst og kultur bevilget 60.000 kroner som Idrettsrådet administrer. Målgruppen er barn/unge som driver organisert idrett. Kommunen har ikke søkt om midler mot barnefattigdom for 2017, men vil vurdere det på nytt i 2018 – men da med en bedre organisering knyttet til bruk av pengene, fortrinnsvis i samarbeid med frivillige organisasjoner. Det er viktig å merke seg at det er strenge krav til bruk av statlige midler, blant annet kan de ikke utbetales direkte til barnefamiliene, opplyser Hoel.

SØKT OM TO STILLINGER

Hun forteller at NAV Eidsvoll har for 2017 søkt fylkesmannen og Arbeids- og velferdsdirektoratet om prosjektmidler til to stillinger som særskilt skal kartlegge og bistå familier som over lang tid har vært avhengig av økonomisk stønad fra NAV.

– Det er tenkt at disse to stillingene skal benyttes til å kartlegge omfanget av barnefattigdom i kommunen og i tillegg jobbe planmessig med oppfølging av disse familiene slik at sosial arv forebygges.

KARTLEGGER FAMILIER

– Når kommunen bistår foreldre med sammensatte utfordringer, er det viktig å se barnas utfordringer i forhold til fattigdomsproblematikk og sosial inkludering. Ved å kartlegge familien vil man kunne bidra til å skape stabile oppvekstmiljø og stabil økonomi for familiene. Dette gjøres så langt som mulig hver dag, men vi ser for oss at prosjektstillingene vil bidra til å forsterke dette arbeidet. Det er tenkt at prosjektet også vil kunne styrke det tverretatlige samarbeidet i kommunen for å sikre familiene et mer helhetlig tilbud, og vi ser for oss at prosjektet vil jobbe nært med frivilligheten i Eidsvoll i forhold til barns behov som for eksempel fritidsaktiviteter og leksehjelp. NAV Eidsvoll ønsker også å jobbe enda mer planmessig for at barn av langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp fullfører skolegangen og for å forebygge at ungdom dropper ut av skolen. Her har vi tenkt at målgruppen er barn i alderen 12- 18 år, sier Hoel.

ROSER FRIVILLIGHETEN

Marte Hoel roser det frivillige arbeidet som blir lagt ned for å hjelpe folk som sliter økonomisk.

– Mange frivillige organisasjoner og enkeltpersoner bidrar med innsamling av både mat og klær som gis videre til de som trenger det. Terskelen for å benytte slike tilbud vil for en del være lavere enn å henvende seg på et NAV-kontor. Innsatsen frivillige her gjør er prisverdig og bidrar til å gjøre hverdagen bedre for mange som har kommet i en vanskelig situasjon, sier Hoel, som likevel understreker at det er hjelp å få hos NAV.

– Familier og enkeltpersoner som av ulike årsaker har kommet i en akuttsituasjon og mangler penger til mat, kan kontakte NAV for å søke om nødhjelp. Slike løsninger fungerer som det kommunale «sikkerhetsnettet» når det ikke finnes andre muligheter.

LESERBREV: Gi alle barna en sjanse

Klikk for kommentarer
Vi inviterer deg til å dele informasjon, argumenter og synspunkter. Vi ønsker fullt navn, noe som gjøre det mer interessant for andre å lese det du skriver. Vi vil ikke ha trakassering, trusler eller hatske meldinger på våre nettsider. Falske profiler blir utestengt. Vi setter pris på at du holder en saklig og respektfull tone. Husk at mange leser det du skriver. Vennlig hilsen redaksjonen. Les mer om vår moderering ->her
Facebook-kommentarer:

Våre journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.