• Protest: Jens E. Aalborg er blant naboene som har protestert mot Dæhlies planer i Sundet.

Bjørn Dæhlie ønsker, som EUB har omtalt, å bygge cirka 300 leiligheter på Rubis i Sundet. Et 14 etasjer høyt tårn har hittil fått mest oppmerksomhet. Flere naboer – deriblant Jens E. Aalborg – protesterer mot planene.

– Vi er blant naboene som blir sterkest berørt dersom det gjennomføres slik det foreligger. Blokka som er planlagt rett foran her blir i hvert fall opp til taket på huset vårt. Da kan du tenke deg hvor lite vi ser. Jeg har avlagt en protest og når du har gjort det, har du muligheten til å komme tilbake siden, sier Aalborg til EUB.

Han og kona Bjørg har bodd i eneboligen Marte Marjas veg 6 i Sundet i 19 år. Fra eiendommen har de i dag panoramautsikt over Vorma.

HER ER HØYHUSET: Slik svarer Dæhlie på kritikken

Disse protesterer

I bildet ovenfor er det tall som korresponderer med gatenummeret til de som protesterer:

 • Jan Ove Saugnes - Marte Marjas veg 1
 • Siv Hennum og Parviz Mohseni - Marte Marjas veg 2
 • Anne og Steinar Hovland - Marte Marjas veg 3
 • Kirsti Aasbø og Jon Haugstad - Marte Marjas veg 4
 • Bjørg og Egil Grasmo - Marte Marjas veg 5
 • Bjørg og Jens Aalborg - Marte Marjas veg 6
 • Bente og Steinar Lægland - Marte Marjas veg 8
 • Nina og Bent Grønsleth - Marte Marjas veg 11
 • Ingeborg Steinholt og Frank Fodstad - Marte Marjas veg 13

FLERE MERKNADER

Aalborg har sendt inn et eget brev med merknader. Han og ni andre naboer i Marte Marjas veg har også sendt inn et brev. De ønsker blant annet en konsekvensutredning i forbindelse med planene i området.

– Siden dette er den største utbyggingen som noen gang har vært vurdert i Sundet, så er det høyst merkelig at ingen konsekvensutredning synes nødvendig, skriver de i brevet til kommunen.

De reagerer blant annet på leilighetstårnet på 14 etasjer.

– Vi mener at den eksisterende reguleringsplanen må gjelde, som angir at nybygg skal legges i retning 90 grader mot Vorma, slik at alle sikres utsikt mot elva og luft mellom byggene. Dette gjelder også byggene som ligger i bakre rekke av planlagte nybygg, det vil si Torget 3 og 5, står det videre.

Sameiet Sundtoppen II har også innvendinger.

– Sundtoppen er nå i praksis «fredet» som et framtidig landemerke for og i Sundet. Et høybygg på 14 etasjer vil stjele all oppmerksomhet fra dette landemerket. En høyde på 8–10 etasjer bør være maksimum, skriver de og legger de at de to blokkene lengst mot sør (på henholdsvis fem og seks etasjer) begge bør reduseres med én etasje.

LES OGSÅ: Bjørn Dæhlie har sikret seg ni Sundet-eiendommer på få måneder

Ønsker utvikling i sentrum

Tilbake hos Jens E. Aalborg snakker han, lokalpolitiker for Høyre, ingeniør og tidligere entreprenør, om viktigheten av utbygging og utvikling i Eidsvoll kommune.

– Fra første stund vi flyttet fra Lars Tønsagers veg hit til Marte Marjas veg, var vi klar over at det skulle bygges ut nede på Rubis. Det har vi ventet og vært forberedt på, og det er vi positive til. Det er feil med den nye utformingen, og prosjektet, slik arkitekt og tiltakshaver fremmer det i et forsøk på å påvirke den pågående reguleringsprosessen, blir altfor voldsomt, sier han, mens han viser fram Sundet-utsikten fra eiendommen.

– Men må man ikke regne med fortetting i et sentrum?

– Fortetting regner vi med, spesielt i Sunderts sentrumskjærne, men vi ønsker at arkitekt og tiltakshaver i større grad tar hensyn til eksisterende bebyggelse, siktlinjer og solforhold for at bomiljø og livskvalitet ikke skal forringes. Området får for sterk utnyttelse og for store høyder. Bebyggelsen i Torget 5 og 3 må etter mitt syn ikke overskride tre etasjer, sier Jens E. Aalborg.

LES OGSÅ: Ekteparet samarbeider tett i forretningslivet

Bekymret historielag

– Gigantomani, skriver Eidsvoll Historielag om planene for Torget 3 og 5 .

– Utbyggingen, slik den er foreslått, vil forringe stedsidentiteten til Sundet, den vil stenge utsynet fullstendig til Vorma for mange. I det hele viser planen som vi er utfordret til å mene noe om, en gigantomani som vi mener Sundet og Eidsvoll kommune bør spares for, skriver historielaget i et brev til kommunen.

Romfarer Arkitekter AS har, på vegne av Sollitoppen AS, varslet oppstart av detaljreguleringsplanen.

– Planene fra disse to firmaene anbefaler en etasjehøyde på maks 3-4, ikke 5–6 og opptil 14 etasjer som planene fra dere antyder, poengterer historielaget, som framhever at Sundets viktigste kvaliteter er den historiske bystrukturen, bebyggelsen, det omgivende landskapsrommet og beliggenheten ved elva, og at det å bevare og styrke eksisterende kvaliteter kan bidra til å gi stedet konkurransefortrinn.

– Bør sette klare krav

– Et gjennomgående syn blant seksjonseierne er ønsket om at boligblokker som tenkes bygd på området sør for Eidsvoll Brygge og nord for Sundtoppen ikke blir for høye.

Det skriver styret i Eidsvoll Brygge Boligsameie på vegne av seksjonseiere i et brev til kommunen.

– Det er nevnt tre-fire etasjer som maksimum, står det i brevet.

– Kommunen bør legge noen premisser og ikke overlate all styring her til utbyggere. Utbyggeres økonomi er viktig, men kommunen bør sette klare rammer og krav, heter det i brevet. Styret i sameiet mener det vil være positivt for Sundet at det bygges flere boliger i sentrum i forhold til flere innbyggere og økt aktivitet. 

– Den offentliggjorde skissen til boligblokker på tomta til tidligere Solli Pensjonat og området mot Sundgata (Torget 5 og 3), ser ut til å ville ødelegge solforhold og utsikt for dem som bor nord for dette området, påpeker de videre.

Fylkesmannen: Forutsetter at allmennheten sikrer tilgjengelighet

Fylkesmannen og fylkeskommunen mener det er viktig at de eksisterende stedsverdiene i Sundet ivaretas.

– I henhold til den regionale planens retningslinje R7 forventes det at det legges til rette for ivaretakelse av viktige blågrønne strukturer, kulturminner og kulturmiljøer, skriver Akershus fylkeskommune i sin uttalelse.

I brevet understrekes det at dersom planen som legges fram til offentlig ettersyn ikke i tilstrekkelig grad ivaretar områdets kulturminnekvaliteter vil fylkesrådmannen vurdere å legge saken fram for fylkesutvalget med forslag om innsigelse.

– Vi deltar gjerne i en dialog om den videre utarbeidelsen av planen, står det videre. 

Også Fylkesmannen i Oslo og Akershus understreker det faktum at Sundet er et prioritert tettsted i Regional plan for areal og transport.

– Fylkesmannen mener at planarbeidet må legge til rette for en høy utnyttelse i dette området, ettersom det er så sentrumsnært i Sundet. Områdeutnyttelsen bør i utgangspunktet være 60–80 prosent, men må avveies mot hensynet til naturmangfold og vassdraget med kantsone, påpeker de.

Videre er de opptatt av ivaretakelsen av Vorma.

– Vorma er vernet som dyrelivsfredningsområde, og det er registrert en rekke fuglearter i tilknytning til elva. Det er blant annet registrert flere arter som står på den norske rødlista over truede arter. Fylkesmannen forutsetter at inngrepene i elva minimaliseres for å ivareta disse naturverdiene på en best mulig måte. Vi forutsetter også at allmennheten sikres tilgjengelighet til strandsonen langs hele elvestrekningen (...). De største verdiene for biologisk mangfold er ofte knyttet til kantsonen i og langs vassdrag, står det videre.

Statens vegvesen har i sin uttalelse ingen merknader til varsel om oppstart av detaljreguleringsplanen.

Fakta

Sundet-planene

Det er kommet 12 innspill og merknader etter at varselet om detaljreguleringsplanen for eiendommene Torget 3 og 5 med flere i Sundet gikk ut.

Totalt ønsker Romfarer Arkitekter AS, på vegne av Sollitoppen AS (Bjørn Dæhlie), å bygge cirka 300 nye leiligheter i området

Uttalelsene er mest kritiske til leilighetstårnet på 14 etg.

Klikk for kommentarer
Vi inviterer deg til å dele informasjon, argumenter og synspunkter. Vi ønsker fullt navn, noe som gjøre det mer interessant for andre å lese det du skriver. Vi vil ikke ha trakassering, trusler eller hatske meldinger på våre nettsider. Falske profiler blir utestengt. Vi setter pris på at du holder en saklig og respektfull tone. Husk at mange leser det du skriver. Vennlig hilsen redaksjonen. Les mer om vår moderering ->her
Facebook-kommentarer:

Våre journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
 • Slette kommentaren din
 • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.