Onsdag ble en elev overfalt og slått ned av en medelev inne på Råholt ungdomsskole. Eleven pådro seg hjernerystelse. En lignende episode skjedde i august. 

I alt er det registrert tre alvorlige voldshendelser på Råholt ungdomsskole i år. I tillegg til hendelsene i august og på onsdag, ble også en elev utsatt for vold av medelever i februar.

FLERE LIKHETSTREKK

EUB har intervjuet de involverte i hendelsene som skjedde i august og på onsdag: Eleven som ble utsatt for vold i august sammen med moren, og faren til eleven som ble rammet onsdag. Likhetstrekkene mellom hendelsene er påfallende. I begge tilfellene har elevene fått hint om at noe kunne komme til å skje på forhånd. Det skal heller ikke ha vært noen unormalt anstrengte konflikter mellom elevene før hendelsene – overfallene har kommet ut av det blå. I begge tilfellene er overfallene og volden blitt filmet og lagt ut på sosiale medier.

EUB har sett videoene som ble lagt ut etter de to siste hendelsene. Begge klippene viser hvordan overfallet skjer, og at ofrene blir utsatt for slag mot hodet.

SLÅR ALARM

Nå slår foreldre ved Råholt ungdomsskole alarm. Moren til eleven som ble rammet i august, sier at hun etter hendelsene gjentatte ganger har hatt kontakt med skolen uten å få noen reell tilbakemelding om hva skolen gjør med situasjonen. Hun har overlatt saken til politiet. Det samme sier faren eleven som ble rammet onsdag. Også han har anmeldt saken til politiet. Han fikk vite om hendelsen ved at en annen forelder sendte kopi av videoen til mobilen hans.

– Da hadde det allerede gått flere timer, sier faren.

Han reiste umiddelbart til skolen, for å få oversikt over situasjonen og ta seg av ungdommen sin.

– De bekreftet hendelsen, men jeg fikk ingen informasjon om hva skolen gjør, eller hvordan de har tenkt å følge opp saken. Dermed gikk jeg til politiet, sier han.

LES OGSÅ: Barn stjal sykkelen hennes midt på lyse dagen

HAR HJERNERYSTELSE

Eleven har fått påvist hjernerystelse etter angrepet. I tillegg til de fysiske skadene, er faren bekymret for de psykiske.

– Jeg har vært opptatt av å få stoppet spredningen av videoen. Skolen sendte ut en SMS til alle foreldre med elever på skolen om å snakke med barna sine, men det er neppe nok. Jeg vil se helt konkrete tiltak mot spredning av både denne videoen og lignende videoer, sier faren.

Begge foreldrene, som har snakket uavhengig med EUB, sier de ikke vet hva skolen gjør med de alvorlige sakene.

– Det er blitt sendt ut et brev med informasjon om generelle lover og regler, og det er blitt arrangert et møte. Men jeg savner konkrete tiltak, som at flere voksne er til stedet blant ungdommene for å forebygge og tydelige reaksjoner ovenfor dem som begår overgrepene. For meg ser det ut som om Råholt ungdomsskole ikke helt tar situasjonen på alvor, sier moren til eleven som ble angrepet i august.

– Ingen har tatt kontakt med meg. Jeg vet ikke om det er trygt å sende barnet mitt på skolen. Jeg er veldig i tvil om hva det er riktig å gjøre, sier hun.

VET IKKE HVA SOM SKJEDDE

Eleven som ble rammet i august vet ikke hvorfor angrepet kom.

– Jeg har ingen gode svar på det. Det var noe drittslenging begge veier i dagene før det skjedde, sier eleven.

En ukes tid etter skolestart var eleven på vei hjem, og tok følge med klassevennene sine ut. Der sto en gjeng og ventet på dem. Vennene gikk forbi, men gjengen fulgte etter. Noen få meter senere blir vennene stoppet av gjengen.

På videoen, som varer i ett minutt og 25 sekunder, blir eleven bedt om å kysse skoene og legge seg flat for den ene i gjengen. Det nekter eleven å gjøre, og dermed kommer slaget. Det treffer så hardt at eleven vakler bakover og så vidt holder seg på beina. Gjengen ler, mens eleven klarer å stikke av.

LES OGSÅ: Flytting av elever til brakker to uker for sent

INSPISERER HELE DAGEN

Råholt ungdomsskole sier de tar voldsepisodene på det største alvor, men at det ikke skjer flere alvorlige hendelser enn før.Derimot medgir skolen at det er et alvorlig problem at hendelsene filmes og spres i sosiale medier. 

– Det skjer slåsskamper ved skolen fra tid til annen. Det er selvsagt uønsket. Men av og til skjer det likevel, dessverre, sier Pål Gjerdingen, avdelingsleder ved Råholt ungdomsskole.

Han sier skolen jobber forebyggende, blant annet ved å diskutere og undervise i ansvar og holdninger ved bruk av sosiale medier.

– Spredningen av videoer er den største forskjellen mellom før og nå. At videoene spres blir en stor tilleggsbelastning for de involverte, sier Gjerdingen.

– Vi har satt inn nye tiltak det siste året, med kontinuerlig inspeksjon, både i friminutt og timer, for å imøtekomme elevenes ulike behov. For de færreste er dette tiltaket nødvendig, men vi ønsker å være i forkant av ulike hendelser som kan oppstå, sier han.

SENDTE UT SMS

Etter episoden onsdag sendte skolen ut SMS til samtlige foreldre med elever på skolen. I meldingen informerer skolen om at det har vært slåsskamp, og at den er blitt filmet. Skolen ber foreldrene snakke med barna sine om å slette opptaket, om de skulle ha det. Det skrives også at det jobbes sammen med de involverte elevene og foresatte, og at hendelsen vil bli samtaleemne i samtlige klasser.

Skolen har et sett av rutiner som iverksettes når så alvorlige hendelser skjer, som blant annet involverer både politi og barnevern. I tillegg har skolen egne reaksjoner i form av både straff og oppfølging etterpå.

HAR NULLTOLERANSE

– Det er selvsagt nulltoleranse for slike hendelser hos oss. Og når jeg ser slike videoer som den som ble spredt på onsdag gjør det noe med meg. Vi vil ikke ha det slik, sier han. 

– Samtidig er det viktig å huske på at vi har med ungdommer å gjøre. De er i utvikling, gjør feil og må veiledes. Samtidig er det viktig for oss å forsøke å forstå fenomenet. 

– Når det gjelder bruk av mobiltelefoner er bildet sammensatt. Vi bruker mobilhoteller, men deler dem ut i timer der temaet åpner for å benytte det verktøyet mobilen faktisk er. Vi har forsøkt å bruke mobilhoteller der telefonene ligger i skoletida. Vi ønsker å forholde oss til moderne teknologi, ikke forby den. Digitale ferdigheter er en grunnleggende ferdighet som vi er forpliktet til å øve, sier Gjerdingen. 

– MÅ FORHINDRE AT DET SKJER IGJEN

LES OGSÅ: Stor usikkerhet blant politiansatte

Lensmann Jan Vidar Karlsen ved Eidsvoll og Hurdal lensmannskontor sier at politiet etterforsker hendelsene ved Råholt ungdomsskole.

– Sakene er registrert hos oss. De involverte avhøres, og vi prøver å komme til bunns i hva som har skjedd, sier Karlsen. 

Han sier at politiet vurderer sakene som svært alvorlige, med potensielt harde skader som følge. 

Lensmannen minner imidlertid om at de involverte i disse sakene er under strafferettslig alder, som er 15 år.

– Dermed kan ikke disse personene straffeforfølges. Vi videresender sakene til barnevernet for oppfølging, sier lensmannen. Målet er å forhindre at det skjer igjen.

Han sier at bruk av sosiale medier for å ramme andre er et økende problem.  – Det gjelder ikke bare ungdom. Vi behandler mange klager og anmeldelser av denne typen, der video eller bilder publiseres. Det er en negativ utvikling i samfunnet vi må forsøke å motvirke, sier han.