– Språket er det aller viktigste for å bli integrert i samfunnet. Da går alt annet mye enklere.

Maria Haji smiler der hun sitter i ett av møterommene på Nav-kontoret i Ullensaker. Det er blitt hennes nye arbeidsplass. Der søkte hun og fikk kontorjobben. Hun har en bachelor i historie fra hjemlandet, lærte seg raskt norsk og har på rekordtid blitt integrert i Ullensaker-samfunnet. Hun og resten av familien bor på Jessheim og stortrives i sitt nye land. De er en suksesshistorie hva gjelder integrering.

– Vi har fra første dag hatt tett kontakt med naboene våre. Vi flyttet inn i det nye huset vårt på en onsdag, og allerede uka etter kom de og ringte på. De er så hyggelige. For barna våre er de nesten som en ekstra bestemor og bestefar, sier Haji.

Blant de beste i landet

Introduksjonsprogrammet er noe av det første flyktninger møter når de kommer til Norge. Målet med dette er å gi deltakerne grunnleggende ferdigheter i norsk, grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv og forberede dem til arbeid eller utdanning. I 2017 var det 24 introduksjonsdeltakere som avsluttet sitt program i Ullensaker. Av disse gikk 66,6 prosent over til arbeid eller utdanning. I 2016 var det 4.469 flyktninger som avsluttet opplæringen totalt i Norge. Bare 46 prosent gikk over i jobb eller utdanning.

– Dersom vi også inkluderer de som gikk videre inn i arbeidsrettede tiltak i Nav var den totale overgangen 87,4 prosent hos oss i 2017, sier Gry Kristin Hosøy, leder for Nav i Ullensaker.

Dette gjør at Ullensaker ligger over landssnittet og er blant landets beste på integrering (se fakta). Innvandrere utgjorde i 2017 18,1 prosent av befolkningen i Ullensaker. I 2016 utbetalte Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) 37 millioner kroner i tilskudd til kommunen.

– Ullensaker har gode resultater. Det gjøres et systematisk godt arbeid, hvor de som går på introduksjonsprogram kommer raskt ut i arbeidslivet. De bruker aktivt det private næringslivet og offentlige arbeidsplasser til arbeidstrening, slik at flyktningene får anledning til å praktisere norsk, sier Halwan Ibrahim, avdelingsdirektør i bosettings- og kvalifiseringsavdelingen i IMDi.

Ibrahim sier introduksjonsprogrammet er det viktigste verktøyet til integrering av flyktninger.

– Store variasjoner

– Gjennom programmet får flyktningene opplæring i norsk og samfunnskunnskap, og de får nødvendig språkpraksis og arbeidstrening som gjør det lettere for dem å komme inn på arbeidsmarkedet. Det er viktig for den enkelte flyktning, men også kommunen, at flyktningene kommer raskt ut i studier og jobb, sier Ibrahim.

– Hvilke råd vil dere gi andre i forhold til integrering?

– Flyktningene må ha den kompetansen som er nødvendig for å komme inn på arbeidsmarkedet. Vi ser at det er for store variasjoner i resultater mellom kommuner. Én av årsakene til dette er at flyktningene ikke får et likeverdig tilbud om norskopplæring og introduksjonsprogram i alle kommuner. IMDi har et godt samarbeid med kommunene og vi fortsette å gi råd og veiledning og tilrettelegge for kompetanseheving på tvers av kommuner og fylker. Det er viktig at kommunene lærer av hverandre. Hvis flere blir stående utenfor arbeidslivet, vil det belaste kommunens budsjett på andre poster, sier Halwan Ibrahim.

Tilbake hos Maria Haji på Jessheim snakker hun om flukten fra Syria, savnet etter den delen av familien som ble værende igjen og deres nye liv i Norge. De to barna går i barnehage, og alle fire familiemedlemmer har funnet seg godt til rette.

– Fra første dag i Norge har vi følt oss godt mottatt. Vi har fått tett oppfølging av Nav, gode råd og veiledning og har møtt mange hyggelige mennesker i Norge. Språk, trivsel og medmenneskelighet er suksesskriterier, sier Haji.

– Maria er absolutt et eksempel til etterfølgelse. Hun jobber som konsulent med merkantile oppgaver hos oss. Hun fikk en fantastisk god referanse, og vi har opplevd at Maria har tatt til seg informasjon ekstremt raskt. Hun er en lærenem person som er fin å ha i teamet, sier Ottar Gjermundshaug, Marias nærmeste leder i Nav Ullensaker.

– Hva kjennetegner flyktningene som lykkes?

– De er åpne for endringer og har et ønske om å omstille seg. Maria var for eksempel svært lærevillig. Hun ønsket å komme inn i og forstå samfunnet og ville lære språket. Du skal ikke nødvendigvis oppgi kulturen du kommer fra eller verdiene du har med deg. Men vi ønsker at du skal tilpasse deg landet du kommer til og ta aktivt del i det, sier Gjermundshaug. 

Satser på tett dialog

En egen markedskoordinator i Nav Ullensaker jobber tett opp mot arbeidsgivere for å sikre praksisplasser og overgang til arbeid for flyktninger.

– Vi har hatt stort fokus på arbeidsretting av introduksjonsprogrammet. Markedskoordinatoren jobber også opp mot Nav Jobbservice Øvre Romerike, slik at vi skal ha en så god bredde og kunnskap som mulig om arbeidsmarkedet i regionen. Gode relasjoner med arbeidsgivere er svært viktig for å sikre ordinær jobb for introduksjonsdeltakerne vi følger opp. Arbeidsrettede kurs i form av prosjektet «Jobb og skole hånd i hånd» har også bidratt sterkt inn mot god overgang over tid. Det er viktig at overgangen til arbeid og utdanning er så høy som mulig for at flyktningene skal bli inkludert i samfunnet, unngå utenforskap og ekskludering og for at de skal kunne være økonomisk selvhjulpne, sier Gry Kristin Hosøy, leder for Nav Ullensaker.

Gode resultater

  • Ullensaker: 24 introduksjonsdeltakere avsluttet sitt program i 2017. 66,6 prosent av disse gikk over til arbeid og utdanning. 87,4 prosent om du tar med dem som gikk videre inn i arbeidsrettede tiltak i Nav. IMDi-statistikk viser at 73 prosent flyktninger som avsluttet introprogram i 2014 var i arbeid/utdanning ett til fem år etter.
  • Eidsvoll: 16 deltakere avsluttet sitt program i fjor. 62,5 prosent med overgang til jobb og utdanning. 40 prosent av dem som avsluttet introprogram i 2014 var i arbeid/utdanning ett til fem år etter.
  • Nannestad og Hurdal: Hadde for få deltakere til å oppgi tall av hensyn til personvernet.
  • Norge: 58 prosent av dem som avsluttet introprogram i 2014 var i arbeid/utdanning ett til fem år etter.
  • Kilde: IMDi

Klikk for kommentarer
Vi inviterer deg til å dele informasjon, argumenter og synspunkter. Vi ønsker fullt navn, noe som gjøre det mer interessant for andre å lese det du skriver. Vi vil ikke ha trakassering, trusler eller hatske meldinger på våre nettsider. Falske profiler blir utestengt. Vi setter pris på at du holder en saklig og respektfull tone. Husk at mange leser det du skriver. Vennlig hilsen redaksjonen. Les mer om vår moderering ->her
Facebook-kommentarer:

Våre journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.