• 90 millioner: Den nye skolen på Eltonåsen kostet 90 millioner.
  • Flyplassnabo: Ann-Heidrun Skår bor rett ved gamle Løken skole i Holter. – Hvis vi hadde visst hvordan det ville bli, ville vi ikke kjøpt her for åtte år siden, sier hun.

– Totalt er det snakk om cirka fem nye enheter i gul flystøysone i en periode fra hovedflyplassen åpnet høsten 1998 til i dag. I samme periode har Nannestad kommune fått cirka 4.500 nye innbyggere, sier Rune Storstein, stabsleder plan og strategi i Nannestad kommune.

Avinor har utarbeidet støysonekart for Oslo Lufthavn. Disse sier noe om hvor nær støykilden områder befinner seg. Rød flystøysone ligger nærmest, og er et uegnet område for støyfølsomme bruksformål. Der ligger støybelastningen fra 62 til 90 desibel. I gul sone kan bebyggelse med støyfølsom bruksformål oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. Støybelastningen er fra 52 til 62 desibel.

Svært få tillatt bygd

EUBs undersøkelse viser at flyplassnaboene har praktisert støysonene helt forskjellig i forhold til boligutbygging siden 1998:

  • Nannestad kommune har tillatt to eneboliger bygd innenfor gul flystøysone. Disse hadde blitt totalskadd i brann. Ved Hestesportsenteret er det gitt tillatelse til en vaktmesterbolig med to boenheter, mens det på Løkenfeltet i Holter ble gitt dispensasjon til 1–2 boenheter som fortetting i eksisterende boligfelt. Det er også gitt åpning i kommuneplanen for at landbrukseiendommer, som stedbunden næring, ved behov kan etablere kårbolig innenfor støysonen. 1–2 er blitt etablert på denne måten i løpet av 20 år.
  • Ullensaker kommune har i samme periode tillatt 440 boliger i gul flystøysone. Av disse ble cirka 340 oppført i perioden 1998 til 2012.

Nannestad kommune valgte også å legge ned gamle Løken skole og investere i ny barneskole på Eltonåsen. I tillegg ble Holter barnehage flyttet og bygd ny. Til sammen beløp disse investeringene seg til cirka 130 millioner kroner – 90 millioner for skolen og 40 for barnehagen.

Flyttet for barna

– Jeg kan bekrefte at skolen og barnehagen, som støyømfintlig virksomhet, ble flyttet ut av støysonen og reetablert på Eltonåsen. Nannestad kommune har ikke mottatt kompensasjon for å flytte disse to virksomhetene, sier Rune Storstein.

Anne-Heidrun Skår bor under 200 meter fra gamle Løken skole. Hun forstår godt at kommunen valgte å flytte barneskolen ut av flystøysonen og bygge ny på Eltonåsen.

– Vi har bodd her i åtte år, og mengden fly øker bare på. De starter tidlig på morgenen og holder på til sent på kveld. De flyr også ganske lavt over takene her, sier Skår. Huset deres i Nasse Nøfs veg ble bygd i 1965.

– Hvis vi hadde visst hvordan det ville bli, ville vi ikke kjøpt her for åtte år siden, sier hun.

Med i kommuneplanen

Rune Storstein poengterer at støysonene ved alle kommuneplanprosesser helt tilbake til 1994 har vært et premiss knyttet til plassering av støyømfintlig virksomhet.

– Langsiktighet i planlegging er helt avgjørende. Investeringer med levetid på 50 til 100 år, både på offentlig og privat side, krever det. I tillegg er det viktig at innbyggerne har forutsigbarhet i forhold til framtida. Vi håper at gevinsten er et godt samarbeid med Avinor, hvor de i sin virksomhet tar hensyn til og respekterer våre disposisjoner. Nannestad har som mål å være Romerikes beste bokommune, og støy er et viktig parameter knyttet til bokvalitet. Vi vurderer også at kommunens planlegging gir et juridisk fortrinn for de innbyggerne som eventuelt skulle få en endret støysituasjon. Spesielt med tanke på eventuell erstatning og behov for avbøtende tiltak, sier Rune Storstein.

– I kommuneplanen tegnet vi sirkler med radius på én kilometer rundt hver barneskole. Så fjernet vi eventuelle støyutsatte områder og områder som utfordret vassdrag, markalov og dyrka mark. Deretter la vi utbyggingsområdene innenfor det som var igjen. Derfor er ingen av boligutbyggingsområdene våre innenfor støysonen, sier Nannestad-ordfører Hans Thue (Ap).

– Lokale variasjoner

Kommunaldirektør Inger Kronen Tveranger i Ullensaker kommune sier det vil være lokale variasjoner knyttet til støybelastning.

– Hva er årsaken til at din kommune har tillatt såpass mange boenheter utbygd i disse støyutsatte områdene?

– Innenfor gul sone vil det være lokale variasjoner, slik at noen områder vil ha lavere/høyere støybelastning enn andre områder innenfor samme sone. Selve bebyggelsen kan støysikres slik at innendørs støynivå er i tråd med kravene i teknisk forskrift. Utfordringen er tilgang på stille uteareal. Med sikre støysonekart kan det, for enkelteiendommer/områder, foretas en konkret støyberegning som viser den faktiske støybelastningen. Der hvor slik støyberegning viser at kravene til støynivå på uteoppholdsareal er ivaretatt, kan kommunen tillate oppføring av boliger, sier hun.

I en e-post til EUB skriver hun at antall boliger bygget i Ullensaker i dagens gule støysone er cirka 440 siden 1998.

– Av disse 440 boligene, ble cirka 340 oppført i perioden 1998 til 2012, det vil si før masterplanen med østre og vestre alternativ for en 3. rullebane ble lagt fram. Vi gjør oppmerksom på at flystøysoner og bestemmelser knyttet til disse har endret seg gjennom årene. Dagens retningslinjer er tydeligere enn dem som gjaldt før 2012, skriver hun. Før 2012 var flystøysoner delt inn i fire. Sone I hadde 50 til 60 desibel i gjennomsnittlig støybelastning. Gul støysone i dag ligger fra 52 til 62 desibel.

– Krav til innendørs støy følger uansett av byggteknisk forskrift, slik at alle nye boliger i en støysone må oppfylle kravene der til innendørs støy. Retningslinje T-1442 som gjelder nå legger i hovedsak føringer for utendørs støy. Denne retningslinjen er ikke bindende for kommunene, men i kommuneplanen vedtatt i 2015, valgte Ullensaker å ta inn retningslinjen som en bindende bestemmelse. Etter vedtaket av sist kommuneplan har kommunen tillatt cirka 40 boliger innenfor gul støysone. I disse sakene er det gjort en konkret støyvurdering opp mot flystøysonene, sier Kronen Tveranger.

– Hva tenker du om at nabokommunen Nannestad har gitt tillatelse til kun fem nye boenheter i eksisterende støysone siden flyplassen åpnet i 1998?

– Det du spør om som gjelder Nannestad har jeg ikke forutsetninger for å mene noe om, svarer kommunaldirektøren.

STOR STØYFORBEDRING I 2005

Tidligere fantes det ikke noe samlet norsk regelverk rettet mot å forebygge støyplager. Da retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) kom i 2005, representerte dette en stor forbedring.

Det sier seniorforsker Norun Hjertager Kro ved avdeling for luft og støy i Folkehelseinstituttet.

– Gul sone er en vurderingssone, hvor det i siste versjon av retningslinjen heter at «kommunen bør vise varsomhet med å tillate etablering av nye boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. I utgangspunktet bør slik bebyggelse bare tillates dersom man gjennom avbøtende tiltak tilfredsstiller grenseverdiene i tabell 3.» Det er også anført at «det skal legges vekt på at alle boenheter får en stille side, og tilgang til egnet uteoppholdsareal med tilfredsstillende støyforhold». Selv om retningslinjen gir ganske klare føringer, er den ikke i utgangspunktet bindende. Det er kun anbefalinger. Det kan være en årsak til ulike vurderinger i ulike kommuner, sier Hjertager Kro. Hun sier forebygging av nye støyproblemer gjennom arealplanleggingen er et viktig tiltak som Folkehelseinstituttet støtter.

– I det at gul sone er en vurderingssone, ligger at det kan være bedre ut ifra rene støyhensyn å bygge andre steder. Mulige konsekvenser når det gjelder støy, både nåværende og eventuelt framtidige, bør uansett vurderes i enhver arealbruk, som er intensjonen i T-1442. Ved å unngå å bygge i gul sone, kan man bidra til å redusere den samlede støyplagen i befolkningen, i stedet for å øke den. Nyere forskning viser at støy der man bor kan redusere både trivsel og helse på sikt. Ved god arealplanlegging som tar støyhensyn, vil man kunne bidra til å redusere slike konsekvenser i befolkningen, sier Norun Hjertager Kro.

FAKTA FLYSTØY

  • Rød flystøysone ligger nærmest støykilden og har en gjennomsnittlig støybelastning fra 62 til 90 desibel. 
  • Den røde støysonen er ikke egnet til støyfølsomme bruksformål og etablering av ny bebyggelse skal unngås.
  • Den gule sonen betraktes som en vurderingssone, hvor bebyggelse med støyfølsomt bruksformål kan oppføres dersom avbøtende tiltak er gjennomført. 52 til 62 i desibel.
Klikk for kommentarer
Vi inviterer deg til å dele informasjon, argumenter og synspunkter. Vi ønsker fullt navn, noe som gjøre det mer interessant for andre å lese det du skriver. Vi vil ikke ha trakassering, trusler eller hatske meldinger på våre nettsider. Falske profiler blir utestengt. Vi setter pris på at du holder en saklig og respektfull tone. Husk at mange leser det du skriver. Vennlig hilsen redaksjonen. Les mer om vår moderering ->her
Facebook-kommentarer:

Våre journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.