– Budsjettet bærer preg av den økonomiske situasjonen kommunen er i. Vi har et begrenset økonomisk handlingsrom, det er behov for kutt i tjenester og vi må utvikle framtidsrettede og innovative løsninger, sier Rune Hallingstad i en kommentar.

Han forteller at kommunen er i en krevende økonomisk situasjon hvor framtidige kostnader overstiger kommunens inntekter. 

– Dette er vist tydelig i tidligere framlagte budsjetter og perspektivmeldinger. Kommunen har derfor i 2019 jobbet målrettet med tiltak som kan bidra til å løse den økonomiske situasjonen og for å gi et godt økonomisk grunnlag for budsjettprosessene framover, poengterer Hallingstad.

Dette er hovedtrekkene i budsjettet

I budsjettet har rådmannen funnet rom for å videreføre og dels styrke de satsinger som er tydeliggjort i tidligere budsjetter. Særlig har fokuset på tjenester til barn og unge, og prosjektet "Det skal være enkelt å være innbygger i Ullensaker kommune", fått stor oppmerksomhet.

Innenfor tjenesteområdene skole og barnehage, og helse- og sosial er budsjettene økt betraktelig fra budsjettåret 2019. Dette for å videreføre gode og nødvendige brukernære tjenester.

– Styrking av disse rammene er helt nødvendig for å møte den veksten som kommer og for å gi tjenesteområdene realistiske rammer. Det er allikevel sånn at rammene er trange, og det forutsettes god budsjettdisiplin og kostnadskontroll for å sikre balanse gjennom året, understreker rådmannen.

Han legger til at kommunen må ha en bedret eiendomsforvaltning og dreining av tjenester innenfor helse- og omsorgssektoren.

– Begge er gode, målrettede og nødvendige tiltak som skal støtte oppunder god økonomisk bærekraft i tiden framover, sier Hallingstad.

Lite overskudd

– Budsjettet viser at vi i 2020 får 116 millioner kroner mer enn i 2019 å drive kommunen for. Budsjettet viser 13 millioner kroner i overskudd. Men vi ser at framtidige kostnader vil overstige dette i økonomiplanperioden. Vi må ha høyere inntekter og/eller lavere kostnader for å kunne møte framtida, legger Hallingstad til.

For å balansere budsjettet i 2020 har rådmannen sett behov for å effektivisere tjenester i størrelsesorden 70 millioner kroner. Tiltakene som gjennomføres kommer som et resultat av den prosessen kommunen har gått gjennom sammen med konsulentselskapet Agenda Kaupang. Av effektiviseringstiltak som gjennomføres kan nevnes salg av eiendom, bedret porteføljestyring av prosjekter og investeringer og endring av kommunens renhold. Også en rekke tiltak er foreslått iverksatt innen digitalisering som kommunen tror vil få god effekt.

– Vi har forsøkt å finne tiltak som i minst mulig grad påvirker brukerne og innbyggerne. Og vi er av den oppfatningen at tjenestenivået for 2020 i all hovedsak leveres med samme kvalitet og tilgjengelighet som foregående år, sier rådmannen.

Fond

På tross av de omfattende kuttene som gjennomføres viser utviklingen framover at kommunen ikke klarer å etterleve de økonomiske målsettingene som kommunestyret har vedtatt, hvor styrking av kommunens finansielle situasjon særlig er framhevet. Kommunen klarer riktignok å sette av midler på fond i årene 2020-2021, men ikke i den størrelsesordenen som kommunestyret har vedtatt. I tillegg er det i de to siste årene i planperioden lagt opp til at kommunen skal bruke av fondsmidler for å saldere budsjettet. I sum vil kommunens fondsmidler synke betraktelig i planperioden.

– Dette er en veldig alvorlig og uheldig situasjon, og dersom vi ikke evner å endre dette innenfor planperioden, så er det reell mulighet for at kommunen havner på ROBEK-listen i årene etter planperioden, advarer rådmann Rune Hallingstad.

– Det er derfor nødvendig å snu alle steiner og jobbe med både inntekter, kostnader og innovasjon i tiden framover for å sikre økonomisk bærekraft i denne og kommende planperioder, avslutter rådmannen.

 

Klikk for kommentarer
Vi inviterer deg til å dele informasjon, argumenter og synspunkter. Vi ønsker fullt navn, noe som gjøre det mer interessant for andre å lese det du skriver. Vi vil ikke ha trakassering, trusler eller hatske meldinger på våre nettsider. Falske profiler blir utestengt. Vi setter pris på at du holder en saklig og respektfull tone. Husk at mange leser det du skriver. Vennlig hilsen redaksjonen. Les mer om vår moderering ->her
Facebook-kommentarer:

Våre journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.