• FORSVARER: Advokat Kristen Fari er den voldtektstiltalte mannes forsvarer. Han sier at hans klient nekter straffeskyld på dette tiltalepunktet.

Mannen, som må møte i Øvre Romerike tingrett i februar, er tiltalt etter straffelovens § 291 – voldtekt. Han er tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med noen som var bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen.

FEMTEN OG TRETTEN ÅR GAMLE

Overgrepene skal ha foregått høsten 2015 da jentene var femten og tretten år gamle. Mannen skal ha hatt sex med en av dem mens hun sov og var ute av stand til å motsette seg handlingen, mens han skal ha befølt den andre jenta.

Forut for overgrepene, og ved flere andre anledninger, skal mannen ha skjenket jentene alkohol, dette til tross for at det etter alkoholloven er forbudt å skjenke mindreårige alkoholdig drikke.

BLOTTET SEG VED FLERE ANLEDNINGER

Høsten 2015 skal mannen blottet seg for jentene minst ved en anledning. Han skal også nesten bombardert jentene med meldinger på telefon og PC – alle av seksuell karakter. Disse handlingene er et brudd på straffelovens § 305 – for i ord og handling å ha utvist seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd i nærvær av eller overfor barn under 16 år.

BRØT BESØKSFORBUD

I januar 2016 ble mannen ilagt besøksforbud med ett års varighet overfor en av jentene. Dette til tross sendte han henne en talemelding til henne natt til nyttårsaften 2016.

Blir mannen kjent skyldig, risikerer han en meget lang fengselsstraff. Bare voldtektsparagrafen har en strafferamme på 10 års fengsel.

ERKJENNER IKKE STRAFFESKKYLD FOR VOLDTEKT

Det er satt av to dager til rettsforhandlingene. Mannens forsvarer er Kirsten Sverre Fari, mens jentenes bistandsadvokater er Runa Elin Kosberg og Tom Daniel Karstad.

Mannens forsvarer sier at hans klient ikke erkjenner seg straffeskyld på det alvorligste tiltakepunktet - voldtekt.

Bistandsadvokat Runa Elin Kosberg ønsker ikke å kommentere saken utover å si at hun mener det var helt riktig å ta ut tiltale mot 46-åringen.

LES OGSÅ: 49-åring tiltalt for incest

FAKTA

  • En mann fra Øvre Romerike må møte i Øvre Romerike tingrett tiltalt for voldtekt mot mindreårige jenter.
  • Han er også tiltalt for å ha skjenket mindreårige alkohol, for å ha blottet seg og for å ha sendt krenkende, seksuell meldinger til de to jentene.
  • Blir 46-åringen kjent skyldig i det alvorligste tiltalepunktet, voldtekt, risikerer han ti år i fengsel.